Červenec 2020 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Červenec 2020

Zprávy z OMR

Jednání Okresní myslivecké rady OMS Rakovník dne 15.7.2020.


Účast dle prezenční listiny.

Program:
- Zahájení
- Došlá pošta
- Kontrola usnesení
- Různé
- Usnesení
- Závěr

Předseda OMS Rakovník, zahájil jednání a přivítal členy rady a zástupce ODR p.Jiřího Fuchse.

Došlá pošta:
běžná korespondence, fa za stočné, vodné, výpisy, časopisy Myslivost a Svět myslivosti, průkazy střeleckých rozhodčích, fa za telefon,fa za dopravu na jednání v Býšti.

Kontrola usnesení:
Ing.L.Váhalová, H.Šmídová
zpracování podkladů na webové stránky - splněno
H.Šmídová
zajištění cen pro vítěze soutěží - částečně splněno
členové rady
vytvoření zpráv na sněm splněno
H.Šmídová
odeslat stanovisko rady D.Rýglovi a Š.Kožmínovi a H.Kožmínové splněno
H.Šmídová
vložit na web pozvánky a přílohy na sněm splněno
P.Pýcha
zajistit doprovodný program na NK ZST splněno
P.Pýcha
připravit návrhy na členy komisí na sněm splněno

Různé:
Na zahájení národního kola ZST v Pískách se zúčastnili Pavel Pýcha a Lucie Váhalová se synem Jakubem jako trubač.
Předseda informoval radu o jednání SZ v Kostelci nad Č.lesy, které se konalo dne 11.7.2020.
Na jednání byly schváleny stanovy ČMMJ.
          
Usnesení:
H.Šmídová
rozesílat zprávy z ČMMJ členům rady a předsedovi ODR
P.Pýcha
rada pověřuje na KK dle své úvahy podpořit kandidáta do MR ČMMJ.
P.Pýcha a H.Šmídová
pověřuje účast na slavnostním ukončení dne 17.7.2020 NK ZST v Pískách.

Rada schválila usnesení.  

Předseda ukončil jednání rady OMS s pozdravem „Myslivosti zdar“.


Jednání ustanovující schůze Okresní myslivecké rady OMS Rakovník dne 15.7.2020.


Účast dle prezenční listiny.

Pan Pavel Pýcha zahájil ustanovující jednání a přivítal členy OMR a zástupce ODR pana Jiřího Fuchse.

Na ustanovujícím jednání proběhla volba na předsedu a místopředsedu Okresní myslivecké rady OMS Rakovník.

Předseda OMS Rakovník navržen:
Pavel Pýcha -  hlasování pro 4, zdržel se 1

Místopředseda OMS Rakovník navržen:
Zbyněk Pochman  - hlasování pro 4, zdržel se 1

Členové rady:
ing.Lucie Váhalová,
Karel Šnobl
Hana Šmídová

Pan Jiří Fuchs informoval radu o ustavujícím jednání ODR  OMS Rakovník dne 10.7.2020.

Na tomto jednání byl zvolen:
Předseda ODR - Jiří Fuchs
Členové ODR - ing.Blanka Boušková
                     Václav Brda
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky