Duben 2018 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Duben 2018

Zprávy z OMR

Usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku, z.s. Rakovník
přijaté dne 25.dubna 2018.


Sněm schvaluje:
1. Zprávu předsedy Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rakovník o činnosti OMS za uplynulé období, včetně vyhodnocení plnění usnesení z mysliveckého sněmu v roce 2017.
2. Zprávu myslivecké komise za rok 2017.
3. Zprávu kynologické komise za rok 2017.
4. Zprávu střelecké komise za rok 2017.
5. Zprávu kulturně
výchovné komise za rok 2017.
6. Zprávu o finančním hospodaření OMS za rok 2017.
7. Navržený finanční rozpočet OMS na rok 2018.Podle jednotlivých kapitol.
8. Zprávu p.Miroslava Fraňka o konání okresní soutěže „Zlatá srnčí trofej", činnosti mysliveckých kroužků na okrese Rakovník za rok 2017.        
9. Volbu delegáta na sbor zástupců ČMMJ pana Pavla Pýchu.
10. Návrh na navýšení členských příspěvků.
11. Jednat s ČMMJ o odkupu 33% podílu z budovy OMS Rakovník

Sněm bere na vědomí:
- zprávu Okresní dozorčí komise přednesené panem Jiřím Fuchsem
- obsah vystoupení hostů: ing.Libora Tomici, MVDr.Štěpána Plašila, Martiny Novotné
- výsledky volby do návrhové komise

Sněm ukládá:
- delegovaným zástupcům MS a HS, aby předali informace z jednání okresního mysliveckého sněmu všem členům v místních mysliveckých spolků a honebních společenstvech.
- OMS zajistit okresní kolo soutěže “Zlatá srnčí trofej“ - konané 19.5.2018 v Pavlíkově.

Radě Okresního mysliveckého spolku ČMMJ sněm ukládá:
1. Dodržovat schválený finanční rozpočet na rok 2018, včetně rozpočtové kázně podle jednotlivých kapitol.
2. Účinně spolupracovat a kvalitně pomáhat fungujícím kroužkům mladých myslivců.
3. Průběžně informovat členy ČMMJ, OMS Rakovník o mysliveckém dění.
4. V součinnosti s ČMMJ Praha navrhnout znění smlouvy na odkoupení 33% ceny budovy OMS Rakovník ve Vysoké ul.č.84, tento podíl je v současné době majetkem ČMMJ Praha.
5. Schválení smlouvy je podmíněno souhlasem členské základny OMS Rakovník dle stanov.

Usnesení bylo na řádném sněmu ČMMJ OMS Rakovník schváleno všemi přítomnými delegáty s hlasovacím právem.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky