Hodnocení trofejí 2012 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hodnocení trofejí 2012

Myslivost > Zprávy z akcí

Hodnocení trofejí zvěře ulovené v roce 2011

Ve dnech 1.6. a 4.6. 2012 proběhlo v budově Okresního mysliveckého spolku Rakovník hodnocení trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených v uplynulém mysliveckém roce v honitbách na území okresu Rakovník.

Hodnocení pro potřeby následné Okresní přehlídky trofejí provedla hodnotitelská komise, jejímž úkolem bylo co možná nejzodpovědnější posouzení správnosti provedeného lovu na základě stanovení věku jedince a v kontextu s tím posouzení vyspělosti trofeje.

Vzhledem k tomu, že trofeje byly předloženy ze 46 honiteb (62% z celkového počtu 74 honiteb na našem okrese uznaných) a dále absencí markantů zvěře samičí, které se k hodnocení již delší dobu vůbec nepředkládají, je do značné míry znemožněno posouzení kvality populací volně žijící zvěře a sledování jejich vývoje v čase. S dostupností těchto dílčích údajů nelze stejně tak vyhodnotit ani další hlediska, zejména trend vývoje věkové, pohlavní a sociální struktury populací zvěře a vyhodnocení účinnosti usměrňování těchto aspektů mysliveckého hospodaření chovatelskými zásahy.

Počty předložených trofejí dle jednotlivých druhů zvěře a rozdělení do věkových tříd:

Druh zvěře

Předložených trofejí

I.

II.

III.

Věk nehodnocen

Jelen evropský

15

7

8

0

0

Daněk evropský

9

8

1

0

0

Sika japonský

57

55

2

0

0

Muflon

3

5

1

0

0

Srnec obecný

259

92

73

93

1

Prase divoké

3

0

1

2

1

Liška obecná

6

-

-

-

0

Jezevec lesní

3

-

-

-

-

Posouzení chovné hodnoty:

Druh zvěře

Průběrní a
lovní

Chovní

Chovná hodnota
nehodnocena

Jelen evropský

13 (87%)

2 (13%)

0

Daněk evropský

6 (67%)

3 (33%)

0

Sika japonský

30 (53%)

27 (47%)

0

Muflon

2 (67%)

1 (33%)

0

Srnec obecný

230 (88,8%)

28 (10,8%)

1 (0,4%)

Prase divoké

1 (33%)

0

2 (67%)

Dokumentace medailových trofejí je umístěna v oddíle Myslivost - Fotogalerie 2012.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky