OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

22.10. 2020

UPOZORŇUJEME, že máme nové webové stránky a od 1.11. 2020 budeme zadávat nové informace  pouze tam. Tyto staré webové stránky končí. Děkujeme za pochopení.

NOVÉ WEBOVKY: https://rakovnik.cmmj.cz/

22.10. 2020

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ s pojištěním pro výkon práva myslivosti.
Pro pojištění využívejte, pokud možno, platbu převodem na účet č. 0540162369/0800 a uvést jako variabilní symbol Vaše rodné číslo.
Pokud nemáte v SW Diana založený email, pošlete na OMS email (oms.rakovnik@tiscali.cz), a já vám pošlu zpět emailem členský průkaz v papírové podobě.
Pokud nemáte email, pošlu členský průkaz poštou.
Papírové průkazky jsou v současné době jediným platným průkazem.

Prosíme o omezení osobních kontaktů z důvodu COVID-19, na nezbytně nutné.

22.10. 2020

Tréninky v norování jsou po dobu nouzového stavu zrušeny!

15.10. 2020

Zkoušky z norování dne 17.10.2020 jsou zrušeny z důvodu nařízení vlády.
Nový termín zkoušek z norování je určen na 17.11.2020.

15.10. 2020

Myslivecký kurz odložen na neurčito!! Přihlášky na něj stále přijímáme.

Přihlášky do kurzu na mysliveckého hospodáře je možné nově podat až do 20.1.2021.

29.8. 2020

Vážení přátelé,
MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020
(https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/) a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ).
Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).


>Kandidátka MR ČMMJ<
>Kandidátka DR ČMMJ<

28.7. 2020

Veřejná sbírka pro těžce nemocného P.Moravce. >Info<

Usnesení Sboru zástupců ČMMJ. >Usnesení<
Zápis ze zasedání Sboru zástupců ČMMJ. >Zápis<
Volební řád pro volbu člena MR ČMMJ. >Řád<
Vyhlášení voleb do MR ČMMJ. >Vyhlášení<

4.6. 2020

POZVÁNKA na Okresní volební myslivecký sněm ČMMJ z.s. OMS Rakovník, který se koná 17.6. 2020 od 15:30 hodin.

>Pozvánka<
>Plná moc k zastupování člena<

14.5. 2020

Okresní volební myslivecký sněm se bude konat dne 17.6. 2020 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Regionálního pracoviště SZIF, Lubenská ul. 2250, Rakovník. (budova naproti Střední integrované škole Na Jirkově).

Kandidátky do MR a DR OMS Rakovník zasílejte do 29.
5. 2020.

>Formulář - Návrh kandidáta<

12.5. 2020

Podmínky pro podávání přihlášek ke zkouškám loveckých psů konaných při OMS Rakovník.

>Podmínky<

5.5. 2020

NOVÉ TERMÍNY:
- Jarní svod se bude konat 16.5.2020
- Zkoušky vloh se uskuteční 23.5.2020 ve Zdeslavi.
- Podzimní zkoušky budou mít jiný termín - řeší se...
- Tréninky z norování začnou od 17.5.2020 od 13h.
- Zkoušky z myslivosti se uskuteční 13.6.2020 od 8h v budově OMS Rakovník.

30.3. 2020

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.
>Stanovisko MZe<
>Opatření proti zavlečení AMP<

15.1. 2020

NATURA VIVA 2020 - význačné trofeje na výstavu je třeba dodat do OMS Rakovník do 26.2.2020.
>Informace<

15.1. 2020

ČMMJ z.s., OMS Rakovník vyhlašuje okresní kolo výtvarné a fotografické soutěže pro děti "Mé toulky za zvěří". Uzávěrka soutěže je 29.2. 2020.
>Informace<

15.12. 2019

Změna vyhlášky o dobách lovu zvěře platná od 1. 1. 2020.
>Vyhláška<
>Komentář k vyhlášce<

14.12. 2019

Přihlášky do mysliveckého kurzu přijímáme do 28.3. 2020.

8.12. 2019

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v sousedním Polsku došlo k výraznému postupu afrického moru prasat (AMP).
Bohužel pro chovatele z toho vyplývá minimálně důsledné dodržování biosekurity v chovech, pro myslivce zintenzivnění odlovů, jako prevence šíření a využití možnosti odlovu (dokud je co lovit), a pro všechny příprava na budoucí opětovné zavlečení této nákazy na území České republiky se všemi důsledky...
>Tisková zpráva o AMP<
>Úřední hodiny KVS SVS<

7.12. 2019

Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2020

>Základní popis<
>Parametry trofejí<

7.12. 2019

Pojišťovna Halali nabízí 25% slevu na pojištění nemovitosti + členství v ČMMJ zdarma v produktu Dvě trefy jednou ranou.
>Dvě trefy jednou ranou - popis<
>Dvě trefy jednou ranou - členství zdarma<

26.6. 2019

Pojišťovna Halali ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabízí všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým jedinečnou možnost sjednat si cestovní pojištění se slevou 30%.
>Informace<

4.7. 2018

Informace ohledně změny výše členského příspěvku ČMMJ.
>Členské příspěvky<
Informace ohledně vysvětlení pojištění 80% členů ČMMJ.
>Pojištění<

14.12. 2017

Nová služba na webu OMS Rakovník - Odběr novinek.

V menu na levé části je nový formulář na registraci k odběru novinek, tzn. pokud zde zaregistrujete svoji e-mailovou adresu, při každé změně na těchto webových stránkách Vám přijde e-mailem upozornění na novinky. Věříme, že tato služba zlepší Vaši informovanost.

14.12. 2017

Navýšení členských příspěvků ČMMJ

>Informace ohledně příspěvků<

16.10. 2017

Vážení přátelé Myslivosti,
10.10.2017 byla schválena úprava metodiky kontroly zdraví pro rok 2017 - z důvodu snížení populace divokých prasat se bude vyplácet zástřelné 1000Kč/kus (jako vedlejší produkt se bude provádět monitoring na Aujes
zkyho chorobu prasat u divočáků z krve odevzdané v rámci zástřelného) - vypláceno bude bezhotovostně převodem na účet (v exotických případech složenkou) po odkontrolování výsledků vyšetření ze Státního veterinárního ústavu na konkrétní plombu divočáka.


V příloze Vám zasílám již dříve zaslané - znění úpravy metodiky, informativní dopis od ředitele krajské veterinární správy Středočeského kraje, formulář objednávky na vyšetření (doporučuji používat tento, neb je upraven, aby na něj nebylo spotřebováváno příliš barvy z tiskárny - originál má podbarvené pozadí) a žádosti o proplacení - akceptovány budou pouze objednávky a žádosti řádně vyplněné, včetně dvanáctimístného registračního čísla honitby (CZ+10 čislic).


Vzorky krve divočáků je třeba odevzdávat v patřičných sběrnicích (doporučuji odběrky Hemos H-04 bez jehly či Hemos H-05 s jehlou viz např. http://www.gama.cz/katalog/hemos-h-04 , uzavřené stříkačky, uzavřené zkumavky apod) v množství nejméně 5ml, tyto sběrnice si hradí a opatřuje lovec - je možno např. objednat balení ve specializovaném e-shopu na internetu, soukromé laboratoři či se domluvit s privátním veterinářem a zakoupit u něj, a jednotlivé sběrnice si rozdat v rámci mysliveckého spolku. Je na Vás, jestli takto bude postupovat každý myslivecký spolek (MS) či se všechny MS domluví s OMS na jednorázovém zakoupení vzorkovnic pro všechny a následné distribuci (pakliže zvolíte toto, tak takto zakoupené sběrnice je možno i umístit na VI Rakovník pro plošnou distribuci jednotlivým lovcům).

U formuláře objednávky v současnosti vyplnění GPS souřadnic místa zástřelu je dobrovolné.
Prosím, počítejte s tím, že instrukce (jakož i příslušné formuláře) se budou dle vývoje měnit (celá záležitost se v současnosti dolaďuje).


MVDr. Štěpán Plašil

>Dopis pro OMS - zástřelné<
>
Úprava MKZ zvířat a nařízení vakcinace na rok 2017<
>Objednávka laboratorního vyšetření - Aujeszkyho choroba<
>Žádost o proplacení ulovených divokých prasat<

18.7. 2017

ČMMJ vytvořila manuál, podle kterého je jasně určeno a vysvětleno, jaké podmínky lovu černé zvěře se týkají nařízení celé republiky a jaké oblasti s intenzivním odlovem v rámci Mimořádných veterinárních opatření k AMP.

>Africký mor prasat - informace<
>Africký mor prasat - celá republika<
>Africký mor prasat - oblast s intenzivním odlovem<
>Africký mor prasat - objednávka laboratorního vyšetření<
>Africký mor prasat - vyjádření k použití noktovizorů<

5.2. 2016

Kritéria posuzování chovnosti samčích jedinců jelení a srnčí zvěře k dispozici v záložce stránek Ke stažení.

22.1. 2016

Doporučujeme uživatelům honiteb, kteří budou řešit zdravotní stav zvěře ve vztahu k výskytu parazitů ve svých honitbách, aby s výsledky laboratorních vyšetření trusu spárkaté zvěře, která se prováděla do konce měsíce října 2015, navštívili veterinárního lékaře MVDr. Ludvíka Ransdorfa, s nímž má Okresní myslivecký spolek Rakovník navázánu v této oblasti spolupráci a tyto výsledky nechali veterinárnímu lékaři posoudit a následně se případně dohodli na potřebě podávání medikovaného krmiva.

Vzhledem k současnému datu není rozumné tuto návštěvu odkládat a to z toho důvodu, aby se stihly
realizovat všechny kroky předcházející aplikaci medikovaných krmiv v termínu, který stanovuje Státní veterinární správa České republiky, a který je pro letošní rok stanoven na období od 6.2. 2016 do 22.2. 2016.

Nákup krmiv s obsahem léčiv pro eliminaci výskytu parazitů v populacích spárkaté zvěře bude ze strany
Okresního mysliveckého spolku finančně podporován dle stejných pravidel let minulých.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V níže umístěných dokumentech jsou k dispozici: Výňatek z Metodiky kontroly zdraví pro rok 2016 týkající
se této problematiky, Příloha č. 7 k uvedenému dokumentu, který se týká podrobných informací o monitoringu parazitóz, Žádost o povolení ošetření a formuláře pro elektronické i ruční vyplnění sloužící k poskytnutí
informace o provedeném ošetření směrem k příslušné krajské veterinární správě SVS ČR a uživatelům
všech sousedních honiteb.
>Výňatek z metodiky<
>Příloha č.7<
>Žádost o povolení ošetření<
>Formulář - elektronické vyplnění<
>Formulář - ruční vyplnění<

8.1. 2016

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR je od 1.1. 2016 zavedena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat k vyšetření na trichinelózu přikládat pírko uloveného kusu.
Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně a musí je doprovázet řádně
vyplněná aktualizovaná objednávka, která je společně s informací Státní veterinární správy uvedena níže.
>Informace k vyšetření na trichinelózu<
>Objednávka laboratorního vyšetření<
>Tisková zpráva - změna vyšetřování na svalovce<

16.10. 2015

V níže umístěných dokumentech zpracovaných Mgr. Petrem Tomáškem z OMS Pardubice naleznete vzorové stanovy pro myslivecké spolky vypracované ve třech verzích podle počtu členů spolku a další související materiály, kterými jsou např. výčet povinností, jaké myslivecké spolky mají a vzory všech dokumentů, kterými se provádějí změny skutečností zapsaných ve spolkovém rejstříku.

>Úvod-povinnosti mysliveckých spolků<
>Vzor-návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku<
>Vzor-prezenční listina<
>Vzor-průvodní dopis<
>Vzor-souhlas se zápisem<
>Vzor-souhlas vlastníka (fyzická osoba) s umístěním sídla<
>
Vzor-souhlas vlastníka (obec) s umístěním sídla<
>Vzor-zápis ze zasedání členské schůze<
>Vzorové stanovy pro MS-předmluva<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-1-výbor+kontrolní výbor<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-2-výbor<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-3-předseda<

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky