Leden 2019 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Leden 2019

Zprávy z OMR

Jednání okresní myslivecké rady se konalo dne 23.1.2019.


Kontrola usnesení:
Paní Hana Šmídová měla rozeslat informaci od pojišťovny Halali - vysvětlení 80% členů ČMMJ na pojištění akcí společných lovů na MS a HS a zveřejnit na webové stránce
splněno.
Paní Hana Šmídová měla rozeslat informaci z ČMMJ ohledně platby členských příspěvků a pojištění na MS a HS a zveřejnit na webové stránce
splněno.

Rada OMS schválila termíny akcí pro rok 2019.

Myslivecký kurz:
Konzultační hodiny kurzu myslivosti : 9.2.2019
16.2.2019 v budově OMS Rakovník.
Ústní zkoušky MK
9.3.2019 od 8.00 hodin v budově OMS Rakovník.
Rada schválila zkušební senát na zkoušky z myslivosti a pověřenou osobu pro zkoušky z myslivosti.
Zahájení nového mysliveckého kurzu
16.3.2019.

Přednáška Prof.Ing.Luďka Bartoše,DrSc. Křížení mezi jelenem evropským a sikou, která se koná dne 21.2.2019 od 17.00 hodin v budově SZIF, Lubenská ul.2250, Rakovník.

Okresní myslivecký sněm se bude konat 22.5.2019 od 15,30 hodin

Přehlídka mysliveckých trofejí
informace o termínech budeme posílat na MS a HS.

Rada schválila návrhy na čestná uznání.

Termíny akcí na rok 2019 budou vyvěšeny na webových stránkách a poslány na MS a HS.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky